News

U.S. - Baltics Multilateral Engagement and Industry Day 2022

2022 10 26


2022 m. Spalio 26 d. Rygoje, Latvijoje įvyko "U.S. - Baltics Multilateral Engagement and Industry Day 2022" konferencija. 

2021 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė pasirašė susitarimą dėl abipusių viešųjų pirkimų gynybos srityje. Šis susitarimas atveria naujas galimybes Lietuvos įmonėms, t. y. pritaiko išimtis iš JAV pirkimuose taikomų taisyklių „pirkti nacionalinį produktą“ pagal Pirkti JAV prekes ar paslaugas aktą (angl. Buy American Act) ir kitus JAV nacionalinius teisės aktus ir leidžia Lietuvos įmonėms dalyvauti viešuosiuose pirkimuose netaikant joms diskriminacinių reikalavimų. Tokį patį susitarimą yra pasirašiusios ir Latvija su Estija.

Konferencijos metu buvo susipažinta su JAV Gynybos departamento veikla globaliu mastu. Buvo aptartos Baltijos šalių galimybės ir sritys, kuriose galimas bendradarbiavimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Diskusijų metu buvo aptarta abipusio gynybos pirkimo susitarimo nauda dėl bendradarbiavimo su sąjungininkais ir partneriais. Taip pat aptartas pandemijos poveikis pasaulio valstybėms bei bendrieji valstybių poreikiai dėl pramonės augimo galimybių. 

Konferencijos metu savo įžvalgomis apie pramoninės bazės politiką, gynybos kainodarą, sutarčių sudarymą, mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą dalinosi JAV Gynybos departamento atstovai. Šioje konferencijoje dalyvavo bei bendradarbiavimo galimybėmis su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis domėjosi ir AB „Detonas“.