News

Assessment by the Governance Coordination Centre (GCC)

2022 09 29


Rugsėjo 29 d. Lietuvos valstybės Valdymo koordinavimo centre (VKC) vykusiame renginyje AB „Detonas“ buvo pripažintas 2022 m. vidutinių įmonių kategorijoje kaip valdysenos indekso lyderis ir įvertintas A+ indeksu. 


A+ indeksas laikomas aukščiausiu gerosios valdysenos įvertinimu apimančiu metines veiklos ataskaitas, darnumą, korupcijos prevenciją, apskaitą, sklaidą bei specialiuosius įsipareigojimus.

VVĮ (Valstybės valdomų įmonių) gerosios valdysenos indekso tikslas – įvertinti ir pamatuoti, kaip valstybės valdomos įmonės bei jas kontroliuojančios valstybei atstovaujančios institucijos įgyvendina pagrindines gerosios valdysenos praktikas, kurios apima Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijas, Nuosavybės gairių, Skaidrumo gairių ir Atrankos gairių nuostatas bei kitus VVĮ veiklą reglamentuojančius dokumentus ir geriausias pasaulines praktikas. Šiuo metu tai yra vienintelis įrankis, kurio pagrindu įvertinama visų VVĮ bei jų dukterinių įmonių valdysenos kokybė ir atitiktis teisės aktų nuostatoms.“


Nuotraukų autorinės teisės priklauso Valstybės valdymo koordinavimo centrui.