Teisės aktai

1. LR Sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymas, 2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2527

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e2c256c048e011e6b5d09300a16a686c

2. Sprogdinimo darbų saugos reikalavimai, 2003 m. gruodžio 24 d. Nr. A1-216
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.C6AC13D104FD

3. Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklės, 2016 m. gruodžio 28 d. Nr. 1271
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41b9f530cda611e6a2cac7383cbb90a3

4. Sprogmenų paėmimo ir paimtų sprogmenų saugojimo tvarkos aprašas, 2016 m. lapkričio 23 d. Nr.5-V-968
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c28ddf20b54411e6aae49c0b9525cbbb

5. Leidimų laikyti sprogmenis išdavimo taisyklės, 2016 m. rugsėjo 28 d. Nr. 5-V-775
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e91fcc40857211e6b969d7ae07280e89

6. Sprogmenų gamintojų, prekiautojų ir naudotojų licencijuojamos veiklos vidaus audito taisyklės, 2016 m. lapkričio 8 d. Nr. 5-V-905
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a0fda770a57a11e69ad4c8713b612d0f

7. Sprogmenų gamybos saugos, atitikties vertinimo ir sprogmenų techninių dokumentų suderinimo taisyklės, 2016 m. gruodžio 23 d. Nr. 5-V-1089
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f481e8c0c90611e69dec860c1f4a5372

8. Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašas, 2016 m. rugsėjo 30 d. Nr. 5-V-785
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7dab688086ca11e6b969d7ae07280e89

9. Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklės, 2016 m. rugsėjo 22 d. Nr. 5-V-756
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c55c999080cd11e6b969d7ae07280e89