Apie mus

Valstybei atstovaujanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, www.sumin.lrv.lt

Valstybei nuosavybės teise priklauso 100% AB "Detonas" akcijų, kurių nominalių verčių suma yra 2522341,12 EUR.

Šiuo metu įmonėje yra trys padaliniai, atliekantys gręžimo ir sprogdinimo darbus visoje Lietuvos teritorijoje. Įmonė naudoja šiuolaikiškus, atitinkančius Europos Sąjungos saugos reikalavimus sprogmenis. Uolienos gręžimo darbus įmonė atlieka moderniais gręžimo įrenginiais Pantera, Atlas Copco, Sandvik. Bendrovėje naudojami savaeigiai vikšriniai įrenginiai Kobelco su hidrauliniais kūjais ir hidraulinėmis žirklėmis. Pažangi ir galinga technika leidžia bendrovei daugelį procesų supaprastinti ir sutaupyti ne tik laiko, bet ir darbo sąnaudas.

Bendrovėje sudarytos palankios darbo sąlygos, visuose padaliniuose kompiuterizuotos darbo vietos, apskaitos sistemos. Įmonė turi ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 sertifikatus. Pagrindiniai bendrovės specialistai turi sukaupę didelę patirtį. Ilgametis kvalifikuotų specialistų bendradarbiavimas garantuoja bendrovės stabilumą. Kartu dirbantys perspektyvūs jauni žmonės ir sukaupę didelę patirtį specialistai sudaro efektyviai dirbančią komandą, kuri sėkmingai derina individualius ir kolektyvinius uždavinius.
    
Pagrindinis bendrovės tikslas – maksimaliai užtikrinti sprogdinimo darbų atlikimo saugą, išvengti nelaimingų atsitikimų, iki minimumo sumažinti poveikį aplinkai.

Misija

Ekonomiškai, efektyviai, kokybiškai ir saugiai teikti sprogdinimo paslaugas, vystyti sprogstamųjų medžiagų gamybą ir prekybą

Vizija

Pirmaujanti, pripažinta, šiuolaikiška sprogdinimo paslaugų ir sprogstamųjų medžiagų gamybos bendrovė, vykdanti veiklą Lietuvoje ir plečianti veiklą užsienio rinkose.

Vertybės

Partnerystė ir atsakomybė

 • siekiame efektyvios veiklos, generuojančios grąžą valstybei
 • veikiame objektyviai ir atsakingai
 • esame atviri pokyčiams ir inovacijoms

Profesionalumas

 • esame kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda
 • teikiame kokybiškas paslaugas
 • siekiame žinių ir keliame kvalifikaciją

Pasitikėjimas ir pagarba

 • pasitikime kolegomis ir verslo partneriais
 • kuriame abipusiškai naudingus santykius
 • dirbdami komandoje, siekiame geriausio rezultato

Skaidrumas

 • veikiame patikimai ir sąžiningai
 • viešiname atliktus darbus ir pasiektus rezultatus

Strateginės kryptys 

 1. Tobulinant sprogdinimo technologijas, užtikrinti klientų poreikius. 
  Atsižvelgiant į aplinkos veiksnius ir klientų poreikius, teikdami sprogdinimo paslaugas, atlikdami griovimo darbus, gamindami sprogstamąsias medžiagas, nuolat tobulinsime darbo procesus 
 2. Užtikrinti tvarų bendrovės augimą, didinti jos vertę.
  Didinsime veiklos efektyvumą ir sieksime finansinių rezultatų, didinančių bendrovės vertę
 3. Eiti į užsienio rinkas, diversifikuoti bendrovės veiklą.
  Veikdami rinkos sąlygomis ir siekdami mažinti rizikas, didinsime su sprogdinimo paslaugų tiekimu nesusijusių veiklų apimtis. Prioritetas –sprogstamųjų medžiagų gamyba ir prekyba
 4. Skatinant inovacijų diegimą, užtikrinti aukštos kokybės paslaugas ir konkurencingumą.
  Diegdami inovatyvius sprendimus, veikdami skaidriai, užtikrinsime aukštos kokybės konkurencingas paslaugas
 5. Išlaikyti skaidrią ir pažangią organizaciją.
  Vertindami atsakomybę, kurdami bendradarbiavimo kultūrą, išlaikysime skaidrią ir nuolat tobulėjančią organizaciją

Strateginiai tikslai

 1. Tobulinant sprogdinimo technologijas, didinti pagrindinių paslaugų apimtis
 2. Užtikrinti efektyvią, stabilią ir pelningą bendrovės veiklą, didinti jos vertę
 3. Plėsti bendrovės veiklos sritis
 4. Užtikrinti aukštos kokybės paslaugas klientams
 5. Užtikrinti skaidrią, antikorupcinius standartus ir darnaus vystymosi principus atitinkančią veiklą

 

Informacija atnaujinta:   2021-04-01, 15:23:33