Apie mus

Valstybei atstovaujanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, www.sumin.lrv.lt

Valstybei nuosavybės teise priklauso 100% AB "Detonas" akcijų, kurių nominalių verčių suma yra 2522341,12 EUR.

Akcinė bendrovė DETONAS savo veiklą pradėjo 1959 m.
Šiuo metu įmonėje yra 3 padaliniai, kurie  atlieka sprogmenų gamybos, sprogdinimo, gręžimo, statinių griovimo darbus.  Bendrovėje nuo 2006 m. yra įdiegtos kokybės sistemos  ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001, kurios apima sprogdinimo ir griovimo darbus, projektavimą bei sprogmenų gamybą. 

Įmonė gamina ir parduoda:

 • Sprogmenis DINAMONAS ROS; 
 • Emulsinę matricą, skirtą sprogmenų gamybai
 • Sprogmenis DETONIT. 

Uolienos gręžimo darbus įmonė atlieka moderniais gręžimo įrenginiais Pantera, Atlas Copco, Sandvik. 

Bendrovėje naudojami savaeigiai vikšriniai įrenginiai Kobelco su hidrauliniais kūjais ir hidraulinėmis žirklėmis. Pažangi ir galinga technika leidžia bendrovei daugelį procesų supaprastinti ir sutaupyti ne tik laiko, bet ir darbo sąnaudas.

Bendrovėje sudarytos palankios darbo sąlygos, visuose padaliniuose kompiuterizuotos darbo vietos, apskaitos sistemos. 

Pagrindiniai bendrovės specialistai turi sukaupę didelę patirtį. Ilgametis kvalifikuotų specialistų bendradarbiavimas garantuoja bendrovės stabilumą. Kartu dirbantys perspektyvūs jauni žmonės ir sukaupę didelę patirtį specialistai sudaro efektyviai dirbančią komandą, kuri sėkmingai derina individualius ir kolektyvinius uždavinius.
    
Pagrindinis bendrovės tikslas – maksimaliai užtikrinti sprogdinimo darbų atlikimo saugą, išvengti nelaimingų atsitikimų bei iki minimumo sumažinti poveikį aplinkai.

AB DETONAS – Jūsų patikimas partneris sprogmenų gamybos, prekybos, gręžinių gręžimo ir įvairios paskirties pastatų griovimo srityse.

Misija

Teikti patikimas sprogdinimo paslaugas, plėtoti sprogmenų gamybą ir prekybą

Vizija

Moderni ir tvari sprogdinimo paslaugų ir sprogmenų gamybos bendrovė Baltijos regione

Vertybės

Atsakomybė

 • kuriame vertę valstybei ir visuomenei, prisidėdami prie susisiekimo sektoriaus infrastruktūros gerinimo bei aplinkos tausojimo
 • veikiame saugiai ir atsakingai

Profesionalumas

 • esame kompetentinga ir profesionali darbuotojų komanda
 • teikiame kokybiškas paslaugas
 • siekiame žinių ir keliame kvalifikaciją
 • esame atviri pokyčiams ir inovacijoms

Pagarba

 • kuriame abipusiškai naudingus santykius
 • dirbdami komandoje, siekiame geriausio rezultato

Skaidrumas

 • veikiame patikimai ir sąžiningai
 • viešiname atliktus darbus ir pasiektus rezultatus

STRATEGINĖS KRYPTYS

 1. Diegiant ir tobulinant sprogdinimo technologijas, užtikrinti klientų poreikius ir bendrovės konkurencingumą.
  Atsižvelgiant į aplinkos veiksnius ir klientų poreikius, teikdami sprogdinimo paslaugas, atlikdami griovimo darbus, gamindami sprogmenis, nuolat tobulinsime darbo procesus. Prioritetas - aplinką tausojančios technologijos ir sprendimai
 2. Užtikrinti bendrovės tvarią veiklą ir didinti jos vertę.
  Didinsime veiklos efektyvumą ir sieksime finansinių rezultatų, didinančių bendrovės vertę
 3. Plėsti veiklą į kitas rinkas.
  Veikdami rinkos sąlygomis ir siekdami mažinti rizikas, plėsime veiklą į kitas rinkas. Prioritetas – prekyba sprogmenimis
 4. Užtikrinti saugią veiklą ir saugią aplinką.
  Saugiai vykdydami veiklą, sieksime atrasti darnius sprendimus, apjungiančius aplinkosauginius, socialinius bei ekonominius aspektus
 5. Skaidri ir pažangi bendrovė.
  Vertindami atsakomybę, kurdami bendradarbiavimo kultūrą, išlaikysime skaidrią ir nuolat tobulėjančią bendrovę

STRATEGINIAI TIKSLAI 

 1.  Diegiant ir tobulinant sprogdinimo technologijas, didinti pagrindinių paslaugų apimtis
 2.  Uolienų sprogdinimas
 3.  Užtikrinti efektyvią ir stabilią bendrovės veiklą, didinti jos vertę
 4.  Užtikrinti pelningą veiklą
 5.  Plėsti bendrovės veiklos sritis
 6.  Investicijos į turto bazę, užtikrinančios konkurencingumą ir efektyvumą
 7.  Užtikrinti kokybės, aplinkosaugos bei darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemų tinkamą funkcionavimą ir priežiūrą
 8.  Užtikrinti darbų saugą, vykdant darbo funkcijas bendrovės darbuotojams
 9.  Užtikrinti skaidrią, antikorupcinius standartus ir darnaus vystymosi principus atitinkančią veiklą
 10.  Užtikrinti aukštą darbuotojų kvalifikaciją