Apie mus

Valstybei atstovaujanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, www.sumin.lrv.lt

Valstybei nuosavybės teise priklauso 100% AB "Detonas" akcijų, kurių nominalių verčių suma yra 2522341,12 EUR.

Šiuo metu įmonėje yra trys padaliniai, atliekantys gręžimo ir sprogdinimo darbus visoje Lietuvos teritorijoje. Įmonė naudoja šiuolaikiškus, atitinkančius Europos Sąjungos saugos reikalavimus sprogmenis. Uolienos gręžimo darbus įmonė atlieka moderniais gręžimo įrenginiais Pantera, Atlas Copco, Sandvik. Bendrovėje naudojami savaeigiai vikšriniai įrenginiai Kobelco su hidrauliniais kūjais ir hidraulinėmis žirklėmis. Pažangi ir galinga technika leidžia bendrovei daugelį procesų supaprastinti ir sutaupyti ne tik laiko, bet ir darbo sąnaudas.

Bendrovėje sudarytos palankios darbo sąlygos, visuose padaliniuose kompiuterizuotos darbo vietos, apskaitos sistemos. Įmonė turi ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 sertifikatus. Pagrindiniai bendrovės specialistai turi sukaupę didelę patirtį. Ilgametis kvalifikuotų specialistų bendradarbiavimas garantuoja bendrovės stabilumą. Kartu dirbantys perspektyvūs jauni žmonės ir sukaupę didelę patirtį specialistai sudaro efektyviai dirbančią komandą, kuri sėkmingai derina individualius ir kolektyvinius uždavinius.
    
Pagrindinis bendrovės tikslas – maksimaliai užtikrinti sprogdinimo darbų atlikimo saugą, išvengti nelaimingų atsitikimų, iki minimumo sumažinti poveikį aplinkai.

Misija

Ekonomiškai, efektyviai, kokybiškai ir saugiai teikti gręžimo, sprogdinimo darbų paslaugas.

 

Vizija

Pirmaujanti, pripažinta, šiuolaikiška gręžimo, sprogdinimo darbų bendrovė, vykdanti veiklą Lietuvoje ir plečianti veiklą užsienio rinkose.

 

Vertybės

Vertybės -  bendrovės darbuotojus apibūdinančios savybės, jų elgsenos normos bei principai, kuriais vadovaudamasi bendrovė priima sprendimus ir siekia savo tikslų, derindama juos su socialinės atsakomybės reikalavimais. AB „Detonas“ darbuotojų būdingos savybės:

        

         Verslumas

Esame aktyvūs, lankstūs ir kūrybingi, savo patirtį ir kompetenciją pritaikome taip, kad atitiktume ir patenkintume rinkos poreikius. Siekiame būti konkurencijos priešakyje. Tikime nuolatinio tobulėjimo galia, kuri padeda formuoti mus kaip verslo lyderius.

        Skaidrumas ir atsakomybė

 Verslas privalo būti paremtas skaidrumo ir atsakomybės principu. Veikiame atvirai ir sąžiningai. Griežtai pasisakome prieš bet kokias korupcijos formas. Prisiimame atsakomybę už savo darbo rezultatus. Skaidri bendrovės veikla, atsakingumas prieš savo kolegas, Lietuvos visuomenę, verslo partnerius ir klientus yra būtinos verslo sąlygos.

         Kūrybingumas ir profesionalumas

Esame savo srities profesionalai, nuolat tobulinantys kvalifikaciją. Suprantame, kad nuo mūsų žinių ir išmanymo tiesiogiai priklauso bendrovės veiklos sėkmė ir patikimumas, todėl  profesinės žinios ir nuolatinis jų gilinimas yra kasdienio mūsų darbo dalis. Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių bendrovės vertės kūrimo įrankių.

         Sąmoningumas

Bendrovėje yra įdiegtos bei prižiūrimos kokybės, aplinkosaugos bei profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Vadovaudamiesi šiomis vadybos sistemomis, siekiame klientų pasitenkinimo didėjimo, atsakingai naudojamės materialiniais resursais, saugome aplinką, kokybiškai ir saugiai dirbame.  Laikomės galiojančių aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinių reikalavimų.

        Pasitikėjimas ir pagarba

Pasitikėjimas ir pagarba - esminiai partnerystės bruožai. Gerbiame kolegas, verslo partnerius ir klientus, vertiname jų profesionalumą ir tikime, kad pagarba ir abipusis supratimas, gilinimasis į kolegų, verslo partnerių ir klientų  poreikius – pagrindinė sėkmingo ir produktyvaus bendradarbiavimo sąlyga.

 

Strateginės kryptys 

Strateginės kryptys – veiklos sritys, kurioms bus skiriamas didžiausias dėmesys, siekiant vizijos įgyvendinimo:

1. Dolomitų ir klinčių uolienų gręžimas ir sprogdinimas.
2. Veiklos efektyvumo ir bendrovės vertės didinimas.
3. Bendrovės veiklos sričių plėtimas.
4. Konkurencingumo ir klientų pasitenkinimo didinimas.
5. Darbuotojų profesinės saugos ir sveikatos, motyvacijos gerinimas.

 

Strateginiai tikslai

1. Didinti pagrindinių paslaugų –gręžimo ir sprogdinimo darbų – apimtis.
2. Užtikrinti efektyvią, stabilią ir pelningą bendrovės veiklą, didinti jos vertę.
3. Plėsti bendrovės veiklos sritis.
4. Diegiant naujas technologijas ir sistemas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir konkurencingumą.
5. Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kompetenciją. Užtikrinti darbuotojų moralinę ir materialinę gerovę, saugias darbo sąlygas.