Transformatorinės pastato griovimas

Jonavos g. 60 Kaunas
Transformatorinės pastato griovimas

2017m.