Korupcijos prevencija

Pasitikėjimo telefonas

Informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus prašome pranešti elektroniniu paštu korupcija@detonas.eu arba pasitikėjimo telefonu 8 37 362562.

Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Jei sutinkate, nurodykite savo kontaktinę informaciją, tačiau tai nėra būtina.

Iš anksto dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

AB „Detonas“, siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją ir nuosekliai įgyvendina jos tikslus. Korupcijos prevencijos pagrindinis tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis bendrovės veikloje, pašalinant teisės aktų, procedūrų, kitų sričių spragas, užkardant įmonės darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai.

Pranešimai apie korupcinio pobūdžio atvejus

Įmonė, vykdydama korupcijos prevencijos veiklą, prašo darbuotojų ir visuomenės pagalbos. Prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus įmonės darbuotojų veiksmus pranešti arba pateikti savo pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių elektroniniu paštu info@detonas.eu.Bendrovė garantuoja visišką konfidencialumą ir užtikrina bet kokių Jūsų duomenų anonimiškumą. Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Būtų malonu, jeigu nurodytumėte savo kontaktinę informaciją ir ar galima su Jumis susisiekti, tačiau tai yra Jūsų laisvai pasirenkama teisė, o ne pareiga.

Iš anksto dėkojame už pateiktą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

Parama

AB „Detonas“ susilaiko nuo bet kokių paramos formų politinėms partijoms.

AB „Detonas“ pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį numatyta pateikti rašytinį prašymą STT pagal KPĮ 9 straipsnį, sąrašas

1. Direktorius

2. Direktoriaus pavaduotojas technikai

Dalyvavimas asociacijų veikloje:

AB Detonas nuo 2020 metų rugpjūčio mėnesio yra Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys.

AB „Detonas“  korupcijos prevencijos politikos aprašas (spausti ČIA).

Informacija atnaujinta:   2021-02-17, 17:57:59