Bendrovės valdyba

MANTAS ŠUKEVIČIUS

Valdybos pirmininkas
Nepriklausomas valdybos narys

Pareigų valdyboje pradžia: 2022-05-30
Valdybos pirmininko pareigų pradžia: 2022-06-09

Atstovauja AB „Detonas“ valdybą antrą kadenciją (AB „Detonas“ valdybos narys nuo 2018 metų), užtikrinant AB „Detonas“ valdybos veiklos tęstinumą, informacijos perdavimą, dalinimąsi gerosios valdysenos patirtimi.
M. Šukevičius turi vertingos strateginio planavimo, įmonių valdysenos, rizikų valdymo, darbo su klientais, procesų organizavimo patirties. Užėmė vadovaujančias pareigas bei įgyvendino eilę pokyčių Lietuvos, Ukrainos, Kazakstano įmonėse ir bankuose, dirba jų kolegialiuose organuose.

M. Šukevičius yra UAB „Victory Funds“ valdybos narys,
JSCB Qishloq Qurilish Bank stebėtojų tarybos narys.
M. Šukevičius baigė Vilniaus universiteto ekonomikos fakultetą, taip pat įgijo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto Politikos mokslų studijų bakalauro bei Europos Sąjungos studijų magistro diplomus.

Kompetencijų sritys: finansų valdymas, finansų analizė ir auditas, strateginis planavimas irverslo plėtra.

RAMUNĖ MIKALAUSKIENĖ

Valdybos narė
Susisiekimo ministerijos deleguota valstybės tarnautoja

Pareigų valdyboje pradžia: 2022-06-06

Susisiekimo ministerijos atstovė valdyboje, l. e. Teisės ir personalo skyriaus vedėjos pareigas.R. Mikalauskienė turi daugiau nei 14 metų teisinio darbo patirtį, taip pat darbo patirtį valstybės valdomų įmonių priežiūros srityje ir nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos sudėtyje.

R. Mikalauskienė baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą ir įgijo teisės magistro laipsnį.

Kompetencijų sritys: valstybės valdomų įmonių valdymas.

EVALDAS MARGIS

Nepriklausomas valdybos narys

Pareigų valdyboje pradžia: 2022-05-30

Turi didelę patirtį statybų, verslo plėtros, eksporto rinkų plėtros, gamybos organizavimo srityse.
Darbinę patirtį sukaupė eidamas vadovo pareigas tarptautinėse kompanijose: UAB "Kyocera-Unimerco Lietuva", UAB Saint- Gobain Statybos gaminiai, UAB Wavin, UAB Axis tech ir kt.

E. Margis yra baigęs Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, Tarptautinių santykių institutą ir VU Tarptautinio verslo mokyklą.

Kompetencijų sritys: strateginis planavimas ir verslo plėtra.