Apie bendrovę

Šiuo metu įmonėje yra trys padaliniai, atliekantys gręžimo ir sprogdinimo darbus visoje Lietuvos teritorijoje. Įmonė naudoja šiuolaikiškus, atitinkančius Europos Sąjungos saugos reikalavimus sprogmenis. Uolienos gręžimo darbus įmonė atlieka moderniais gręžimo įrenginiais Pantera, Atlas Copco, Sandvik. Bendrovėje naudojami savaeigiai vikšriniai įrenginiai Kobelco su hidrauliniais kūjais ir hidraulinėmis žirklėmis. Pažangi ir galinga technika leidžia bendrovei daugelį procesų supaprastinti ir sutaupyti ne tik laiko, bet ir darbo sąnaudas.

Bendrovėje sudarytos palankios darbo sąlygos, visuose padaliniuose kompiuterizuotos darbo vietos, apskaitos sistemos. Įmonė turi ISO 9001, ISO 14001 ir OHSAS 18001 sertifikatus. Pagrindiniai bendrovės specialistai turi sukaupę didelę patirtį. Ilgametis kvalifikuotų specialistų bendradarbiavimas garantuoja bendrovės stabilumą. Kartu dirbantys perspektyvūs jauni žmonės ir sukaupę didelę patirtį specialistai sudaro efektyviai dirbančią komandą, kuri sėkmingai derina individualius ir kolektyvinius uždavinius.
    
Pagrindinis bendrovės tikslas – maksimaliai užtikrinti sprogdinimo darbų atlikimo saugą, išvengti nelaimingų atsitikimų, iki minimumo sumažinti poveikį aplinkai.

Misija

Efektyviai, kokybiškai, saugiai teikti gręžimo, sprogdinimo, griovimo darbų paslaugas.

Vizija

Būti pripažinta, vertinama už profesionaliai atliekamus gręžimo, sprogdinimo, griovimo darbus, efektyviai dirbančia bendrove, plečiančia veiklą net tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Didėjant konkurencijai, išlaikyti 100 proc. gręžimo, sprogdinimo darbų rinkos Lietuvoje.

Vertybės

Vertybės -  bendrovės darbuotojus apibūdinančios savybės, jų elgsenos normos bei principai, kuriais vadovaudamasi bendrovė priima sprendimus ir siekia savo tikslų, derindama juos su socialinės atsakomybės reikalavimais. AB „Detonas“ darbuotojų būdingos savybės:

Efektyvumas

Tik efektyviai valdoma bendrovė kuria pridėtinę vertę. Efektyvus veiklos, finansų ir kitų išteklių valdymas užtikrina bendrovės veiklos sėkmę.

Skaidrumas ir atsakomybė

Verslas privalo būti paremtas skaidrumo ir atsakomybės principu. Skaidri bendrovės veikla,  vykdoma pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, atsakingumas Lietuvos visuomenei, verslo partneriams ir klientams yra būtinos verslo sąlygos.

Kūrybingumas ir profesionalumas

Esame savo srities profesionalai, nuolat tobulinantys kvalifikaciją. Suprantame, kad nuo mūsų žinių ir išmanymo tiesiogiai priklauso bendrovės veiklos sėkmė ir patikimumas, todėl  profesinės žinios ir nuolatinis jų gilinimas yra kasdienio mūsų darbo dalis. Esame atviri naujovėms, nes tikime, kad kūrybiškas naujų sprendimų taikymas yra vienas pagrindinių bendrovės vertės kūrimo įrankių.

Sąmoningumas

Bendrovėje yra įdiegtos bei prižiūrimos kokybės, aplinkosaugos bei profesinės saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Vadovaudamiesi šiomis vadybos sistemomis, mokome ir skatiname darbuotojus tausoti aplinką, atsakingai, kokybiškai ir saugiai dirbti.  Laikomės galiojančių aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos teisinių reikalavimų.

Verslo etika

Pasitikėjimas ir pagarba - esminiai partnerystės bruožai. Gerbiame savo verslo partnerius ir klientus, vertiname jų profesionalumą ir tikime, kad pagarba ir abipusis supratimas, gilinimasis į verslo partnerių ir klientų  poreikius – pagrindinė sėkmingo ir produktyvaus bendradarbiavimo sąlyga.

 

 

 

Atestatai, sertifikatai, licencijos

 

2014 © AB, Detonas